Impressies

Frans Groenendijk:
In de loop van de afgelopen veertien eeuwen zijn er goed beschouwd maar weinig geschriften verschenen waarin met gepast respect wordt ingegaan op de figuur Mohammed – op de angel en achilleshiel van de islam. Buyles meesterwerk doet dat wel. Op indirecte wijze. De personages laten geen enkel misverstand bestaan over hun oordeel over Mohammed: een narcistische, eenzelvige figuur met een afschuwelijke jeugd, en vreselijke tegenslagen – het overlijden van zijn zoontjes, beide op zeer jonge leeftijd, neemt een belangrijke plaats in, in het boek – op het verkeerde pad gebracht door een ‘foute vriend’. Een ‘zoekende’ man die helemaal doordraait na de gewelddadige dood van die vriend.

Met deze bedoelde of onbedoelde hint naar de politieke realiteit waarin we nu leven rehabiliteert De Gifmenger als het ware de tijdgenoten van Mohammed: hoe hadden zij ooit kunnen bevroeden welke rol Mohammeds ‘leer’ zo lang, zo desastreus en in een zo groot deel van de wereld zou gaan spelen?

Wim van Rooy:

Met zijn savante en op betrouwbare bronnen berustende roman De Gifmenger, die de islam en zijn boodschapper op een bij wijlen oriëntaalse en van geuren doordrongen wijze portretteert, plaatst Pierre Buyle zich in een buitenlandse traditie.
Zijn de romans van Johannes Tralow, Deepak Chopra, Sherry Jones, Salim Bachi, Gilbert Sinoué, Hela Ouardi, Kecia Ali en Marek Halter echter vaak hagiografisch, slijmerig, klef, misleidend, doordrenkt van oecumenische wierookwalmen en braaf voorspelbaar (met uitzondering van Guy Rachet), dan slaagt Pierre Buyle erin het oude procedé van manuscript gevonden in een fles een volledig nieuw en brisant leven in te blazen dat haaks staat op de politiek correcte tijdgeest, die dringend terug in de fles moet!

De Blauwe Tijger:

De Gifmenger
is het adembenemende romandebuut van de Gentenaar Pierre Charles Buyle (°1957). Dit debuut gaat hoge ogen gooien. Buyle levert een literaire prestatie van formaat.

Rudy Berghmans:

De Blauwe Tijger publiceert weinig romans, maar als ze komen, dan zijn ze gegarandeerd erg goed.